Technologie pro moderní energetické sítě

Naše sofistikované nástroje využívající prediktivní analytiku, umělou inteligenci a neuronové sítě, zvýší hodnotu Vašeho podnikání. K veškerým funkcionalitám navíc přistupujete přes Klientský portál, který je analytickou webovou aplikací s velice přehledným a uživatelsky přívětivým rozhraním.

Našim cílem je optimalizace spotřeby, hledání zbytečných odběrů energie, zdrojů nízké efektivity, či ochrana spotřebičů a energetické sítě.

Vyvíjíme vlastní technologie a softwarové řešení pro měření, analytiku, regulaci a stabilizaci el. parametrů. Jednoduše řečeno, poskytujeme nástroje pro komplexní energetický management, čímž pomáháme malým, středním a facility firmám získat nesmírně užitečná data o jejich provozech.

To vše v konečném důsledku přináší výrazné finanční úspory.

Multifuknční analyzátor elektrické sítě

SMART GRID UNIT

SMART GRID UNIT je multifunkční třífázový analyzátor elektrické sítě s bezdrátovým nebo kabelovým přenosem měřených parametrů. Dodávaný je jako samostatný hardware se zobrazovacím softwarem nebo jako součást dalších technologií.

Součástí každého SMART GRID UNITU jsou také integrované výstupy pro možnost podmíněného řízení dalších elektrických okruhů (ideální funkce pro řízení 1/4 hod. maxima v provozu s dodávkou elektřiny v hladině VN).

Základní informace o SMART GRID UNITU

Autonomní systém s integrovanými analytickými funkcemi pro real-time vyhodnocení

Možnost podmíněného řízení pomocí integrovaných výstupů

Centrální sběr a zpracování dat

Datová komunikace po Wi-Fi

Impulsní vstupy pro další měření elektřiny, vody nebo plynu

Otevřená API pro Vaše datové systémy

Měření proudů až do 3200 A

Jedinečný SMART GRID systém

Připraveno na INDUSTRY 4.0

PC aplikace pro lokální zobrazení dat

Více než 20 měřených veličin na každé fázi:

Napětí [V]

Proud [A]

Činný výkon [W]

Jalový výkon [Var]

Zdánlivý výkon [VA]

Frekvence [Hz]

Účiník

Fázový posun [°]

Činný výkon za čas [Wh]

Jalový výkon za čas [Varh]

Zdánlivý výkon za čas [VAh]

Harmonické zkreslení napětí – THD

a mnohem více…

Přínosy

Aktuální přehledy měřených parametrů (externí display, PC, web)

Vysoká přesnost měření (do 0,2%)

Monitoring energetické sítě a jejího zatížení v reálném čase

On-line přístup k datům